Tietosuojaseloste
Hydrauliikkatukku verkkokauppa

Tietosuojaseloste

Kerromme tässä tietosuojaselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Hydrauliikkatukun verkkokauppaa ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Hydrauliikkatukku / HTR-Hydraulics Oy
Messinkitie 12
16300 ORIMATTILA
040 7788231, 0400 879 342
info@hydrauliikkatukku.fi

Yhteyshenkilö

Ralle Tuominen

Rekisterin nimi

Hydrauliikkatukku verkkokaupan asiakasrekisteri.

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Keräämme Verkkokaupan asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan Verkkokaupan käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta, henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Käytämme henkilötietoja Hydrauliikkatukku verkkokaupan ja asiakkaan välisen:

Asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon.

Tilausten, maksamisen, laskutuksen ja toimitusten hoitamiseen.

Verkkokaupan kampanjoiden ja uutuustuotteiden markkinointiin.

Liiketoimintamme kehittämiseen ja suunnitteluun.

Asiakasrekisterin pitämisen perusteena on Hydrauliikkatukku Verkkokaupan ja asiakkaan tilauksen / rekisteröitymisen perusteella syntynyt sopimussuhde.

Asiakasrekisterin tietosisältö

Tallennamme verkkokaupan asiakkaasta seuraavat tiedot:

Etunimi, sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, palvelun salasana, markkinointisuostumus, kotipuhelin, työpuhelin ja asiakkaan antamat lisätiedot

Osoitetiedot
  Lähiosoite
  Postinumero
  Postitoimipaikka

Yritystiedot (vain yritysasiakkailta)
  Yrityksen nimi
  Y-tunnus

Asiakasryhmä, asiakasnumero ja asiakastilin luontipäivämäärä

Tilaushistoria

Viiden viimeisen asiakastilille kirjautumisen päivämäärä, kellonaika ja IP-osoite.

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja käsittelyn kesto

Saamme Verkkokaupan asiakasta koskevat tiedot asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan. Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa ja tiedot ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Olemme varmistaneet, että kaikki rekistereissämme olevia henkilötietoja käsittelevät palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti tietojen käsittelijöinä it-järjestelmätoimittajia. Tietoja käsitellään EU:n alueella sijaitsevissa tietoturvallisissa palvelinkeskuksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi. Säilytämme henkilötietoja sähköisessä muodossa. 

Tietoja käsittelevät vain henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään ja verkkokaupan asiakasrekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Sähköisen rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

Rekisteri sijaitsee tietoturvallisessa konesalissa palvelimilla, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Palvelinkeskuksissa on huomioitu tietojen saatavuus ja tietoturva ja ne on varustettu asianmukaisilla kulunvalvonta-, videovalvonta-, murtosuojaus- ja palonestolaitteistoilla.

Verkkokaupan asiakkaan oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@hydrauliikkatukku.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (http://www.tietosuoja.fi/).

Evästeet

Verkkokauppa hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa, kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.